Revidera eller registrera forskargrupp

Fyll i nödvändiga uppgifter och klicka på 'Spara' längst ner i formuläret.
En dialogruta visas där du ska välja 'Spara filen'.
Skicka den sparade filen som bilaga till din forskningsadministratör.

 
Forskargruppen namn, svenska
 Är huvudrubrik för forskargruppens svenska webbsida.
 
Registrera ny grupp?
JaOm ja, fyll i samtliga fält i formuläret.
NejOm nej, fyll i de fält där information skall revideras.
 
GRUNDDATA
 
Forskargruppens namn, engelska
 Är huvudrubrik för forskargruppens engelska webbsida.
 
Beskrivning, svenska
Beskrivning, engelska
 Korta beskrivningar på svenska och engelska (<800 tecken) om forskargruppens inriktning och verksamhet.

Den svenska texten presenterar gruppen i forskningsdatabasens sökverktyg på inforum.

Båda texterna fungerar som 'description text' för den externa webben, d.v.s. som presenteras för externa

sökmotorer som t.ex. Google Search. Bör innehålla viktiga "keywords".
 
Kontaktperson
 Den forskare, anställd vid Örebro universitet, som är utsedd som kontaktperson för

forskargruppen (t.ex. forskningsledaren).
 
 
WEBBDATA
Ska beskrivningarna från GRUNDDATA ovan också användas för att presentera

forskargruppen på den externa webben?
 
Ja
NejOm nej, fyll i fälten för webbtext.
 
Svensk webbtext
Engelsk webbtext
Bild1 (filnamn)
Bild1 text
Bild2 (filnamn)
Bild2 text
Bild i högerspalt (filnamn)
Bild i högerspalt text
Webblänk
 Syns på webben som "Läs mer om forskningen" -länk.

Skall leda till en webbsida med mer information om den specifika gruppen.
 
LÄNKDATA
 
Forskningsområde(n)
Forskningsmiljö
Forskningsämne(n)
 Vilken/vilka område(n), miljö och/eller forskningsämne(n) är gruppen kopplad till?
 
ÖVRIG INFORMATION
 Övrig information eller instruktion till forskningsadministratören
 
Välj aktivitet