Revidera eller registrera forskningsprojekt

Fyll i nödvändiga uppgifter och klicka på 'Spara' längst ner i formuläret.
En dialogruta visas där du ska välja 'Spara filen'.
Skicka den sparade filen som bilaga till din forskningsadministratör.

 
Projektets namn, svenska
 Är huvudrubrik för projektets svenska webbsida.
 
Registrera nytt projekt?
JaOm ja, fyll i samtliga fält i formuläret.
NejOm nej, fyll i de fält där information skall revideras.
 
GRUNDDATA
 
Projektets namn, engelska
 Är huvudrubrik för projektets engelska webbsida.
 
Beskrivning, svenska
Beskrivning, engelska
 Kort beskrivning på svenska och engelska (<800 tecken) om projektets inriktning och verksamhet.

Den svenska texten presenterar projektet i forskningsdatabasens sökverktyg på Inforum.

Båda texterna fungerar som "description text" för den externa webben, d.v.s. text som presenteras för

externa sökmotorer som t.ex. Google Search. Bör innehålla viktiga "keywords".
 
Projektansvarig
 Den forskare, anställd vid Örebro universitet, som är ansvarig för projektet.

Om forskare utanför ÖU har projektansvaret skriv "Extern".

Vid `doktorandprojekt´ bör handledaren stå som projektansvarig om ingen annan finns.
 
Projekttyp
 Typen "Tidsbegränsat" används vid projekt där kontrakt med finansiär finns,

och bör anges tillsammans med start och slutdatum (se nedan). I övriga fall används typen "Löpande."
 
Startdatum [ÅÅÅÅ-MM-DD]
Slutdatum [ÅÅÅÅ-MM-DD]
 Projektets start- och slutdatum enligt kontrakt med finansiär.
 
 
PROJEKTMEDLEMMAR(använd komma för att skriva flera namn i ett fält)
 
 Forskare vid ÖU
 Doktorander vid ÖU
 Interna partners vid ÖU
  Intern partner är forskare/doktorand vid ÖU som ej ingår i forskargruppen som projektet är kopplat till.
  
 Externa samarbetspartners
  
 Forskningsorganisation(er)
(t.ex. ÖLL)
  
 Högskolesektor
(högskola samt forskarens
/forskarnas titel)
  
 Ideell(a) organisation(er)
(t.ex. WHO)
  
 Offentlig sektor
(t.ex. myndighet(er))
  
 Privat sektor
(t.ex. företag)
  Den/de externa forskningsaktörer som deltar i projektet, samt deras organisatoriska hemvist

(organisation, stad, land). I de fall forskningsaktören är en person ange examen/titel.

Webblänk kan också anges.
  
 
PROJEKTFINANSIERING
 
Finansiär(er)
 Ange samtliga finansiärer som bidrar med forskningsmedel till projektet.

I de fall projektet finansieras av fakultetsmedel skall Örebro Universitet

anges som finansiär.
 
WEBBDATA
Ska beskrivningarna från GRUNDDATA ovan också användas för att presentera

forskningsprojektet på den externa webben?
 
Ja
NejOm nej, fyll i fälten för webbtext.
 
Svensk webbtext
Engelsk webbtext
Bild1 (filnamn)
Bild1 text
Bild2 (filnamn)
Bild2 text
Bild i högerspalt (filnamn)
Bild i högerspalt text
Webblänk
 Syns på webben som "Läs mer om forskningsprojektet" -länk.

Skall leda till en webbsida med mer information om det specifika projektet.
 
LÄNKDATA
 
Forskningsgrupp(er)
Forskningsområde(n)
Forskningsmiljö
Forskningsämne(n)
 Vilken/vilka grupp(er), område(n), miljö och/eller forskningsämne(n) är projektet kopplad till?
 
ÖVRIG INFORMATION
 Övrig information eller instruktion till forskningsadministratören
 
Välj aktivitet